”Min intention är att vara en del i att skapa ett samhälle av mer välmående & stärkta individer

Madeleine Mofjärd
Om podcasten

För en mer hälsosam
relation
till dig själv & andra

Podcasten Perspektiv existerar med målet att vara en del i att skapa ett samhälle av mer välmående, empatiska och stärkta individer.

Min intention är att inspirera dig som lyssnare till en mer hälsosam relation till dig själv och andra genom tankeväckande samtal med gäster från världen över inom områden som rör mental hälsa, personlig utveckling, relationer & kommunikation. Allt med viljan och intentionen att bjuda in dig som lyssnare att öppna upp för nya perspektiv – för ett liv i välmående. 

Mitt mål och förhoppning är att vara en av de ledande svenska poddarna dit individer vänder sig för insikt, själv-reflektion och utveckling.  

Tack för att DU är här!

Vem är rösten bakom?

Jag har så länge jag kan minnas sökt efter svar och nya perspektiv.

Vad innebär det att leva ett levande liv? Hur kommer det sig att många till det yttre har allt det de behöver och ändå upplever saknad av meningsfullhet och välmående? 

Vad kan jag lära mig genom att öppna upp för fler sanningar än de jag själv redan bär på? 

Som barn hittade jag snabbt till en djup relation till min Farmor, som på många sätt blev min bästa vän. Hennes köksbord blev en plats där jag trivdes att sitta – för att stillsamt lyssna till samtalen mellan Farmor och hennes väninnor. 

Jag blev medveten om hur andra människor, från andra generationer och erfarenheter, bär på perspektiv som skiljer sig från mina. Här började min nyfikenhet göra sig mer och mer synlig. 

Idag har jag skapat mitt eget metaforiska köksbord. Jag har intervjuat över 200 experter och individer med intentionen om att modellera deras perspektiv på temat personlig utveckling, relationer och kommunikation. 

Vad är möjligt om jag vågar öppna upp för perspektiv som idag känns främmande och kanske till och med obekväma? Vilka perspektiv bär personen framför mig på som skulle kunna hjälpa mig att fördjupa relationen till mig själv och andra? 

Translate